top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.alifuatsari.com

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. Tanımlar

Bu www.alifuatsari.com Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") yer alan

aşağıdaki tanımlamalar ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı: Sedef Fotoğrafçılık ve Reklamcılık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Yenipazar Mah. S. Sabit İshakoğlu Cad. 101/A Çayeli, Rize

Telefon : 0464 5326280 - 0 543 3254025

E-posta: afuat@yahoo.com

Websitesi: http://www.alifuatsari.com

 

Mal/Ürün: Cinsi ve türü, miktarı, rengi, tüm vergiler dâhil satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri hususlar, www.alifuatsari.com adlı web sitesindeki mal/ürün tanıtım sayfasında ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtilen mal/ürün,

 

Web sitesi: Ali Fuat SARI'nın tüm yasal haklarına sahip olduğu,

www.alifuatsari.com.

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, Ali Fuat Sarı tarafından web sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilebilecek mal ve ürünlerin Alıcı tarafından Ali Fuat Sarı'ya ait www.alifuatsari.com web sitesinden elektronik ortamda satın alınması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

3. Bedel ve Ödeme

Sipariş konusu mal/ürünlere ilişkin bedelin ödemesi, Alıcı tarafından elektronik ortamda bilgileri verilen banka/kredi kartından alıcının tercihi doğrultusunda tek veya taksitli tahsil edilmek sureti ile yapılır. Bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden onay alınamaması halinde satın alma işlemi gerçekleşmemiş addedilecektir.

 

4. Teslimat

Sipariş konusu mal/ürünler, Alıcı'ya veya Alıcı'nın yetkilendireceği kendisi ile birlikte yaşayan kişiye veya daimi çalışanına, fotoğraflı ve resmi kimlik belgesini ibraz etmesi koşulu ile; Alıcı'nın web sitesine kullanıcı kaydı yaparken veya sipariş sırasında tanımladığı adresine, kargo/kurye masrafı Alıcı tarafından karşılanmak üzere en geç 11 iş günü içinde teslim edilecektir. Bu süre, Ali Fuat Sarı tarafından Alıcı'ya önceden yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Alıcı tarafından yetkilendirilmiş kişilerin, malı/ürünü teslim almayı kabul etmemesinden ve bu nedenle ve elektronik ortamdaki sipariş formunda ve kullanıcı kaydı yaparken belirtilen adresin doğru veya eksiksiz verilmemiş olması veya değişikliğin Alıcı tarafından bildirilmemiş olması vb. nedeni ile olabilecek gecikmelerden Ali Fuat Sarı sorumlu değildir.

 

5. Cayma Hakkı

Alıcı, işbu sözleşme konusu satışa ilişkin siparişi dijital ortamda onayladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde sipariş konusu mal/ürünü kullanmamış olmak koşulu ile, Ali Fuat Sarı'ya, imza mukabili teslim edilmek üzere ulaştıracağı yazılı bir bildirim ile satıştan cayabilecektir. Bu maddeye göre cayma bildirimi gönderen Alıcı, cayma bildirimi ile birlikte ve/veya aynı 14 günlük süre içinde kendisine teslim edilen fatura aslını (İade edilmek istenen ürünün faturası kurum adına düzenlenmiş ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) ve ve zedelenmemiş ürün ambalajını, Ali Fuat Sarı'ya iade etmekle yükümlüdür. Fatura aslı (kurumsal satışta iade fatura) gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Bu durumda Ali Fuat Sarı o ana kadar Alıcı tarafından ödenmiş olan satış bedelini -varsa- yasal kesintiler haricinde, cayma bildiriminin Ali Fuat Sarı'ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, herhangi bir faiz söz konusu olmaksızın, Alıcı'ya iade edecektir. Alıcı'ya yapılacak iade, -varsa- kredi kartı için yapılan komisyon kesintisi, kargo bedeli ve/veya sair giderler düşüldükten sonra aynı kredi kartı hesabına yatırılmak suretiyle yapılır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Ali Fuat Sarı'ya herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Ali Fuat Sarı  tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının daha uzun zaman alabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

6. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

cı, aşağıdaki hususların varlığı halinde cayma hakkını kullanamaz.

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, özel üretim baskılar.

c. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, kitap v.b. süreli veya süresiz yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına aykırı olarak kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

 

7. Genel Hükümler

1. Ali Fuat Sarı, sözleşme konusu malın/ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı, sözleşme konusu malı/ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı/ürünü, kargo/kurye görevlisinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın/ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, Alıcı'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/ürün hiçbir biçimde kullanılmamalı, ambalajlı mal/ürünlerin ambalajları tahrip edilmemelidir ve bu durumda Ali Fuat Sarı tarafından tanzim edilen fatura ve ürün ambalajı iade edileceğinden muhafaza edilmelidir.

2. Ali Fuat Sarı, sipariş konusu mal/ürünün tesliminin imkansız hale gelmesi halinde, sipariş ve işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini, teslimat yükümlülüğünün süresi dolmadan önce Alıcı'ya elektronik posta ile bildirmek sureti ile Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3. Sipariş konusu malın/ürünün teslimi için bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli (banka kredi kartı tek çekim veya taksit, kapıda ödeme veya Havale Eft, Swift yöntemlerinden herhangi biri ) ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ali Fuat Sarı herhangi bir prosedür işletmeye luzum kalmaksızın malın/ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4. Web sitesinde kullanıcı kaydı yapılırken ve/veya web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş oluşturulurken Alıcı tarafından belirtilen ad, soyad, ünvan, adres ve iletişim bilgileri ve benzeri bilgiler işbu Sözleşme'ye ilişkin Alıcı bilgileri olarak esas alınacaktır. Tüm bilgilerin doğruluğundan ve geçerliliğinden münhasıran Alıcı sorumludur.

5. Alıcı, Web sitesine kullanıcı kaydı yapılırken veya siparişi oluştururken belirttilen adres ve/veya e-posta adresi ve telefonlarınınAli Fuat Sarı veya destekçileri ya da sponsorları tarafından tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılmasına; www.alifuatsari.com etkinlikleri, sergileri, galerileri, cafe, mağaza, stüdyo vb bölümleri veya ürünlerine ilişkin, her türlü tanıtım veya Ali Fuat Sarı destekçi ve sponsorlukları ile ilgili her türlü içeriğin kendisine gönderilmesine izin vermektedir.

 

8. Tebligat

Alıcı'nın elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya web sitesindeki kullanıcı kaydını yaparken verdiği adresi yasal tebligat adresidir. Alıcı, kendisi ile ilgili isim, adres vb. bilgi değişikliklerini yazılı olarak Ali Fuat SARI'ya bildirmek zorundadır. Alıcı'ya Ali Fuat Sarı tarafından yapılacak olan bildirimler ve gönderimlerde, elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya kullanıcı kaydı yapılırken belirtilen adres ve/veya e-posta adresi kullanılacaktır. Alıcı iletişim bilgilerinde gerçekleşecek değişiklikler, Ali Fuat Sarı'ya yazılı olarak bildirilmediği takdirde, gecikme, kaybolma, ulaşmama vb. durumlarda Ali Fuat Sarı sorumlu tutulamayacak ve elektronik ortamdaki siparişinde yer alan adreslere yapılacak bildirim ve gönderimler Alıcı'ya yasal olarak ulaştırılmış/tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

Alıcı'ya yapılan her türlü bildirim ve gönderimin, postadaki gecikme ve kaybolmalar gibi dış etkenler sebebi ile Alıcı'ya süresinde ya da hiç ulaşmamasından veya Alıcı'nın adreste bulunmamasından kaynaklanan gecikmelerden Ali Fuat Sarı sorumlu değildir.

 

9. Yetki

Uyuşmazlık halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır ve yetkili mahkeme Rize (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir. Alıcı'nın şikayet ve itirazları bakımından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Ali Fuat Sarı'nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılabilecektir.

Alıcı; 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, satışa konu mal/ürünün özellikleri, satış bedeli gibi tüm ön bilgileri almış olduğunu ve genel olarak cayma hakkı, teslimat konularında bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini; siparişi ve işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sipariş koşullarını, Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmiş ve Ali Fuat Sarı tarafından düzenlenen faturanın işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ali Fuat SARI

bottom of page